Pětikvítek: 777 748 894
Kytička – Kamínková: 777 748 891
Kytička – Lístečková: 775 859 062  

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Mateřská škola Kytka s.r.o.

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: PhDr. Markéta Machková 

Organizační struktura

Mateřská škola – pracoviště Beroun, pracoviště Praha Kyje
Školní výdejna – pracoviště Beroun, pracoviště Praha Kyje

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola Kytka s.r.o.
Pod Šibencem 844, 266 01 Beroun

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mateřská škola Kytka s.r.o.
Pod Šibencem 844, 266 01 Beroun

Adresa detašovaného pracoviště Praha Kyje
Mateřská škola Kytka s.r.o.
Mílovská 513/6, 190 00 Praha 9 Kyje

Úřední hodiny
Po až Pá:  12 – 13 hod
případně individuálně po telefonické domluvě – tel.: 777 452 222

Telefonní čísla
Kancelář: 777 452 222
Třída Praha Kyje: 777 748 894
Třída Beroun Kamínková: 777 748 891
Třída Beroun Lístečková: 775 859 062

Adresa internetové stránky
www.ms-kytka.cz

Adresa e-podatelny
kytkama@seznam.cz

RED IZO
691006873

Datová schránka
b9enbmp

Platby lze poukázat

Číslo účtu: 5850223369/0800

IČ, DIČ

03237095, CZ03237095

Dokumenty

přejít na rubrikuŠkolní vzdělávací program


přejít na rubrikuSmlouvy o docházce


přejít na rubrikuProjekt MŠ je spolufinancován EU


přejít na rubrikuKritéria přijetí


přejít na rubrikuProgram poradenských služeb


přejít na rubrikuOrganizační dokumenty


přejít na rubrikuGDPR dokumenty


přejít na rubrikuŠkolka je zapojena do programu MAP

MAP


 

 

Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

přejít na rubriku Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy
Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

přejít na rubrikuZákon č. 561/2004 Sb.


přejít na rubrikuZákon č. 563/2004 Sb.


přejít na rubrikuZákon č. 500/2004 Sb.


přejít na rubrikuVyhláška č. 107/2005 Sb.

 

Úhrady za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Poštovní adresa + osobní návštěvy:

Mateřská škola Kytka s.r.o. Facebook
Pod Šibencem 844, 266 01 Beroun

Detašované pracoviště Praha

Mateřská škola Kytka s.r.o. Facebook
Mílovská 513/6, 190 00 Praha

Telefony:

Kancelář: 777 452 222

Pětikvítek: 777 748 894

Kytička – Kamínková: 777 748 891

Kytička – Lístečková: 775 859 062

E-komunikace + účet:

E-mail: kytkama@seznam.cz

RED IZO: 691006873

Datová schránka: b9enbmp

Číslo účtu: 5850223369/0800

Dokumenty:

Mateřská Škola Kytka s.r.o.

Zřizovatel: PhDr. Markéta Machková

IČ: 03237095     DIČ: CZ03237095

přejít na rubrikudalší informace